Phetradico Communication & Publishing

Renewable Heating and Cooling

Brewery Art and History

Welkom bij Phetradico 

Phetradico is een eenmanszaak, opgezet door Onno Kleefkens, die zich internationaal inzet voor de bevordering van hernieuwbare energie, met een specifieke focus op warmtepompen. Sinds de oprichting streven we ernaar om duurzame oplossingen te bieden die de wereldwijde overgang naar groene energie ondersteunen.

Onze expertise reikt verder dan alleen hernieuwbare energie. Bij Phetradico hebben we ons ook toegelegd op het onderzoek en de publicatie van de rijke geschiedenis van Nederlandse bierbrouwerijen. Met passie en toewijding hebben we het verhaal van de Amersfoortse Phoenix Brouwerij tot leven gebracht in ons recent gepubliceerde boek, getiteld ‘Van Amersfoortsch Beijersch tot Phoenix Brouwerij‘, dat in september 2022 het licht heeft gezien. Kort daarop is ook het volledige manuscript gepubliceerd, met nog meer informatie.

 
 

In de periode van 2014 tot 2017 hebben we het projectmanagement verzorgd voor de organisatie van de 12e IEA Heat Pump Conference. Daarnaast hebben we van 2016 tot 2020 als Operating Agent gefungeerd voor de HPT-Annex 46, met een specifieke focus op domestic hot water heat pumps. Deze ervaring heeft ons niet alleen internationaal erkend gemaakt, maar heeft ook bijgedragen aan onze diepgaande kennis op het gebied van warmtepomptechnologie.

Welcome to Phetradico 

Phetradico is a sole proprietorship, set up by Onno Kleefkens, who is internationally committed to promoting renewable energy, with a specific focus on heat pumps. Since our founding, we have strived to provide sustainable solutions that support the global transition to green energy.

Our expertise extends beyond just renewable energy. At Phetradico we have also focused on researching and publishing the rich history of Dutch beer breweries. With passion and dedication, we have brought the story of the Amersfoort Phoenix Brewery to life in our recently published book, entitled ‘Van Amersfoortsch Beijersch tot Phoenix Brouwerij‘, which saw the light of day in September 2022.

In the period from 2014 to 2017, we provided project management for the organization of the 12th IEA Heat Pump Conference. In addition, from 2016 to 2020 we acted as Operating Agent for the HPT-Annex 46, with a specific focus on domestic hot water heat pumps. This experience has not only made us internationally recognized, but has also contributed to our in-depth knowledge in the field of heat pump technology.