Het Manuscript

De publicatie van mijn boek ‘Van Amersfoortsch Beijersch tot Phoenix Brouwerij’ in oktober 2002 is gebaseerd op een manuscript waar in feite meer informatie in staat dan in de publicatie zelf. Deze informatie is interessant voor een kleine groep bierhistorici.

‘Ga altijd terug naar de oorspronkelijke bron, naar wat geschreven is voordat de interpretaties als raster over de gebeurtenissen zijn gaan leggen’.

Daarvoor heb ik nogmaals de zaak ter hand genomen en een aantal stukken nader onderzocht. Daarbij kwam ik tot enkele nieuwe inzichten.

Maar uiteindelijk is de brouwerij als naamloze vennootschap nooit het niveau van familiebrouwerij ontstegen. Externe financiers kwamen er niet aan te pas en het gehele bedrijf dreef op het geld dat de familie er in stak. Dat is niet echt levensvatbaar in een periode waarin de markt zich vanaf midden jaren dertig van de vorige eeuw zich ontwikkelde. Hoe een kleine brouwerij standhield tussen de groten is het verhaal.

Het manuscript dient gezien te worden als basis voor het in 2022 gepubliceerde boek. Daarbij zijn in dit manuscript krantenartikelen zo veel mogelijk compleet weergegeven, vaak wel omgezet in moderne taal, daar waar in de publicatie uit artikelen geciteerd wordt. Verder is in het manuscript uit de literatuur delen van teksten geciteerd en vaak ook tekstueel ingepast met bronverwijzing en commentaar vanuit onderzoek van documenten van de brouwerij, kranten etc.

Over het boek:

  • ISBN: 9789 4643 79099
  • Uitgegeven door: Phetradico – Hoogland
  • Drukwerk: Boekengilde – Enschede
  • Uitvoering: 543 pp, hardcover, 23×28 cm
  • Verkoop prijs: €49.90 (incl. Verzendkosten)